Kjersti Barsok

Kjersti Barsok valgt til ny leder i NTL

Kjersti Barsok ble valgt til ny leder i NTL på landsmøtet idag. Fredrik Oftebro rykker opp til 1. nestleder. Ellen Dalen fra NTL UiO blir ny 2. nestleder, og Carl Marius Michelsen fra NTL Politiet blir ny hovedkasserer. John Leirvaag og Anita Busch er valgt til rådgivere.

Publisert: 07.11.2018, sist endret 07.11.2018


Kjersti Barsok ble født i 1979. Hun vokste opp på Kongsberg og bor nå i Oslo.

Hun studerte statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og startet arbeidslivet som seniorkonsulent i det daværende kommunal- og moderniseringsdeparementet, der hun også var leder for NTLs lokale organisasjonsledd NTL KMD 2008-2010.

Kjersti ble valgt til sekretær i NTL Sentralforvaltningen på heltid i 2010 før hun i 2014 valgt til 1. nestleder i NTL. Hun har også vært leder i NTLs fylkesutvalg i Oslo 2010-2013, nestleder i LO i Oslo 2012-2014 og leder for LOs ungdomsutvalg i Oslo 2008-2012.

Fredrik Oftebro er 57 år og bor i Oslo. Han har sin yrkesbakgrunn som fotograf ved Norsk Teknisk Museum. Han hadde en rekke verv i NTL Kulturinstitusjoner før han ble valgt til forbundssekretær i NTL og senere til 2. nestleder i 2010.

Ellen Dalen er 49 år og bor i Oslo. Hun jobbet som studie-, forskning- og informasjonskonsulent ved Universitetet i Oslo da hun ble valgt til leder av NTL UiO på heltid. Hun er også medlem av NTLs forbundsstyre og styret i LO Stat.

Carl Marius Michelsen er 45 år og bor i Meldal i Trøndelag. Han jobbet som koordinator og saksbehandler ved Påtaleseksjonen ved Sør-Trøndelag politidistrikt og er nå leder av NTL Politiet. Han er også medlem av NTLs forbundsstyre og fagligpolitisk samarbeidsgruppe LO/AP.