demonstrasjon-forsvarsbygg.jpg

Nei til statlig sanksjonert sosial dumping! Oppreisning for renholderne i Forsvaret!

NTLs landsmøte vedtok en uttalelse om privatisering av renholderne i Forsvaret, der det blant annet kreves at alle økonomiske tap må erstattes. Våre videre krav til regjeringen er at de oppsagte renholderne må få jobbene i Forsvarsbygg tilbake, og at renholdet i Forsvaret må utføres av statlige ansatte.  

Publisert: 12.11.2018, sist endret 12.11.2018


Les hele uttalelsen her:


Nei til statlig sanksjonert sosial dumping! Oppreisning for renholderne i Forsvaret!

Privatiseringen av renholdet i Forsvaret er ett av mange eksempler på at regjeringen lar liberalistisk ideologi og troen på markedet styre på bekostning av kvalitet på tjenestene og de ansattes opparbeidede rettigheter.

Fafos nylig publiserte rapport beskriver en anbudsutsetting som skulle gjennomføres koste hva det koste ville. Resultatet har blitt dårlig for alle involverte.

Forsvaret kjøper i dag underprisede tjenester fra ISS hvor avviksmeldingene er mangedoblet sammenlignet med da renholdet ble utført av egne ansatte. Det er usikkert om ISS i det hele tatt tjener noe på kontrakten de har inngått med Forsvarsdepartementet. Forsvarsdepartementet på sin side opererer med udokumenterte påstander om innsparinger, mens ansatte fortviler over et dårligere renhold.

Renholderne som er overdratt til ISS betaler for det hele med en sterk økning i arbeidsbelastning, et markant forverret arbeidsmiljø og frykt for oppsigelser. Rapporten dokumenterer hvordan ISS etter fredningstiden på ett år var gått ut forsøkte å sparke eldre arbeidstakere med fast stilling, samtidig som man rekrutterte nye renholdere.

For de forsvarsansatte har resultatet av privatiseringen blitt et dårligere renhold. I rapporten oppgir informanter at de i fravær av jevnlig renhold, bruker arbeidstiden på å vaske lokalene selv. Dette er verken effektivt eller økonomisk forsvarlig. Det er heller ikke en fornuftig bruk av skattepenger å si opp sikkerhetsklarerte renholdere og erstatte dem med renholdere i private firma, som grunnet manglende sikkerhetsklarering må fotfølges av sikkerhetsvakter gjennom arbeidsdagen.

Forsvaret har hatt og bør fortsatt ha kontroll og styring over eget personell og egne ressurser. Å gi fra seg kontroll og instruksmyndighet svekker forsvarsevnen og setter sikkerheten i fare.

De som imidlertid har tapt mest på regjeringens brutale anbudsutsetting er renholderne som har mistet det de trodde var en trygg arbeidsgiver, en forutsigbar pensjon og en jobb hvor de sammen med sine kolleger utgjorde landets forsvar.

Kampen for deres rettigheter fører NTL videre i lagmannsretten.

 
Våre krav til regjeringen er:

  • Renholdet i Forsvaret må utføres av statlige ansatte.
  • Oppsagte og virksomhetsoverdratte renholdere må få jobbene i Forsvarsbygg tilbake.
  • Alle økonomiske tap må erstattes.

 NTLs landsmøte krever oppreisning for renholderne i Forsvaret! 

----