glade-for-forlik-renholdere-og- tillitsvalgte-forsvaret.jpg

Jubel over forlik i lagmannsretten

- Det nytter å være LO-organisert, sa renholderne Synnøve Søraa (58), Eirin Enoksen (60) og Jorunn Røberg (61) da forliket fra Borgarting lagmannsrett ble kjent 13. november. Forliket sikrer pensjonen til oppsagte renholdere fra Forsvarsbygg. Renholderne og de tillitsvalgte som har fulgt saken i fire år jubler over resultatet.

Publisert: 14.11.2018, sist endret 14.11.2018


Forliket ble inngått mellom 11 NTL-medlemmer i Forsvarsbygg og staten. Bakgrunnen var at dagens regjering privatiserte renholdet i Forsvaret. Resultatet var at lavlønnede renholdere fikk dårligere arbeidsvilkår og betydelig dårligere pensjon.

NTL tok ut stevning mot staten for 11 av de renholderne som ikke ville følge over til ISS, og som dermed ble sagt opp av Forsvarsbygg. Årsaken til at NTLs medlemmer ikke ville overføres til ISS var betydelig dårligere arbeidsvilkår, og spesielt pensjon. Renholderne ville tape opp til 1,3 millioner i utbetalt pensjon.

Fafo publiserte forrige uke en rapport som beskriver en anbudsutsetting som skulle gjennomføres koste hva det koste ville. Resultatet viste seg å bli dårligere for alle involverte, både renholdere og Forsvaret.

NTL gikk på vegne av 11 av sine medlemmer til sak mot staten fordi vi mente staten ikke kunne si opp renholderne, når konsekvensene var så åpenbart urimelig for den enkelte. Høsten 2017 tapte renholderne saken i Oslo tingrett, men kunne stå i stilling til ankesaken ble behandlet. De fleste saksøkerne hadde fylt 55 år på oppsigelsestidspunktet. De ville dermed miste muligheten de hadde til å gå av på AFP/særalderspensjon. Forliket gir disse mulighet til å stå i stilling til fylte 62 år og de beholder rett til AFP/særalderspensjon. Dermed er de sikret de pensjonsrettighetene de sto i fare for å miste, og kan gå av ved 62 år.

- Mitt mål har vært være i jobb til jeg kunne gå av på AFP, eller særaldersgrense – og det er kommet i havn med dette forliket. Alternativet hadde vært å ikke være i jobb, måtte gå på NAV og ikke kunne gått av ved 62, jeg hadde måttet jobbe til jeg var 67, sier Eirin Enoksen, en av renholderne som nå jubler over forliket.

- Vi er veldig fornøyde over å ha klart å få denne løsningen for medlemmene våre, sier Kjersti Barsok, leder i NTL.

Vi har hele tiden sagt at dette har vært veldig urimelig, og krevd at renholdere måtte få jobbene sine tilbake. At de fleste nå kan fortsette å jobbe til de kan gå av med AFP er en kjempestor seier for dem- og for oss. Når det er sagt skulle vi gjerne unngått denne saken. De som har tapt mest på regjeringens brutale anbudsutsetting er jo renholderne. De har mistet det de trodde var en trygg arbeidsgiver, en forutsigbar pensjon og en jobb hvor de med sine kolleger utgjorde landets forsvar.

Nå må vi unngå ytterligere statlig sosial dumping i Forsvaret. Tross alle dårlige erfaringer fra å outsource renholdet fortsetter regjeringen sitt prosjekt. I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å sette ut IKT-oppgaver. Dette vil vi gjøre det vi kan for å hindre, sier Barsok.