IT-drift

Personvernkonferansen 2018

Personvernkonferansen 2018 setter fokus på fire av de viktigste prinsippene i personvernforordningen; åpenhet, formålsbestemthet, dataminimering og lagringsbegrensning. Konferansen arrangeres av UiOs Senter for rettsinformatikk på Hotell Bristol i Oslo 7. desember.

Publisert: 16.11.2018, sist endret 06.12.2018


Program og påmeldingsinformasjon på UiO sine nettsider