46521401_359816301245754_5459305004068241408_n.png

Bevar stipendet

NTL har skrevet under oppropet https://bevarstipendet.no/og støtter studentene i deres kamp mot stipendkutt. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2019 å spare inn 256,4 millioner kroner på å kutte i stipendet for norske studenter. NTL er opptatt av at alle skal ha like muligheter og rett til høyere utdanning. En endring av stipendordningen, der man vil holde igjen deler av stipendet til det er gjennomført grad, vil dytte ansvaret for frafallet ned på studentene.

Publisert: 22.11.2018, sist endret 22.11.2018


NTL mener at utdanning er ikke bortkastet selv om man ikke fullfører en grad. Det er helt normalt at studenter kan velge feil og må bytte studie underveis. Det er også normalt at man i løpet av studietiden kan oppleve sykdom, få barn eller oppleve andre endringer som gjør at man må avbryte studiene. Omgjøring av stipend må ikke knyttes til gjennomføring av grad. Mange av de unge er i etableringsfase og den foreslåtte endring i stipendet vil bidra til at den samlede gjeldsgraden for unge øker. Det kan også bidra til at flere vil vegre seg mot å ta utdanning, og er i kontrast til prinsippet om livslang læring. NTL støtter studentene i deres kamp mot stipendkutt. 

I dag får studenter omgjort inntil 40% av studielånet til stipend etterhvert som de avlegger studiepoeng. Regjeringen foreslår å kutte dette til 25%, mens de resterende 15% kun gis ved avlagt grad og da kun for studiepoeng som inngår i graden. Som et resultat vil studenter som bytter studie underveis, tar årsstudium eller enkeltemner i tillegg til graden få høyere gjeld. 

Les mer om oppropet her: https://bevarstipendet.no/

«Vi er ikke perfekte. Derfor trenger vi en utdanning og en studiestøtte som er fleksibel nok til å ta vare på alle. Bevar stipendet.

Bidra med din underskrift og gi regjeringen tydelig beskjed!