Prinsipp- og handlingsprogram

Bli kjent med NTLs nye prinsipp- og handlingsprogram!

Prinsipp- og handlingsprogrammet er NTLs viktigste politikkdokument, og i denne presentasjonen kan du bli kjent med innholdet i programmet for 2019-22, som ble vedtatt på landsmøtet i november 2018. Programmet fastslår NTLs prioriterte satsingsområder og faglige krav til medbestemmelse i arbeidslivet, personalpolitikken og lønns- og tariffpolitikken.

Publisert: 04.12.2018, sist endret 21.12.2018


Last ned presentasjonen under.

Her kan du laste ned hele prinsipp- og handlingsprogrammet.