Fredrik-Oftebro.jpg

Nytt sentralt varslingsutvalg i NTL

Forbundsstyret har nedsatt et nytt sentralt varslingsutvalg for uønskede hendelser i NTLs organisasjon. - Jeg håper de som har behov for det tar kontakt med oss, sier utvalgsleder Fredrik Oftebro. 

Publisert: 06.12.2018, sist endret 06.12.2018


Utvalget som ble nedsatt i dag skal sitte gjennom hele landsmøteperioden. I NTLs retningslinjer mot trakassering og seksuell trakassering beskrives et sentralt varslingsutvalg bestående av tre personer, en fra forbundsledelsen, en fra forbundsstyret og en forbundssekretær med god kompetanse om trakassering og seksuell trakassering.

Utvalget har følgende sammensetning:
Leder: Fredrik Oftebro, vara: Ellen Dalen 
Forbundsstyrets representant: Synnøve Bakken, vara: Bjørn Halvorsen
Forbundssekretær: Siv Anita Hagen, vara: Guro Vadstein