laptoparbeid

Nytt hurtigsøk på medlemsnett: yrkesaktive

I medlemslistefunksjonen på medlemsnett kan du nå enkelt skille ut de yrkesaktive fra resten ved hjelp av det nye hurtigsøket for yrkesaktive. Dermed slipper du å gjøre utvalg på medlemskategori manuelt. Prøv det på medlemsnett idag!

Publisert: 07.12.2018, sist endret 07.12.2018


Photo by Andrew Neel on Unsplash
Hurtigsøket isolerer medlemskategoriene ordinært medlem, lærling, sesong, student i arbeid, bimedlem, bimedlem fosterhjem, bimedlem sesong, soldat u27 og soldat 28-60.