Svart økonomi

Meld deg på svart økonomikonferansen 2019!

Påmeldingen til svart økonomikonferansen 2019 er nå åpnet. Er den nye arbeidslivskriminaliteten digital og høyteknologisk? Vi tar for oss Amazons mulige inntog i Norge, rettsløshet for arbeidstakere i norske farvann, fremveksten av løsarbeidersamfunnet, mens riksadvokat Tor-Aksel Busch spør om etatene er reaktive.

Publisert: 13.12.2018, sist endret 13.12.2018


Den 30. januar arrangerer NTL og Fagforbundet Svart økonomikonferansen 2019 –arbeidslivskriminalitet 2.0?

Program og plakat finner du nederst i saken.

Er den nye arbeidslivskriminaliteten digital og høyteknologisk? På konferansen undersøker vi hvordan arbeidslivskriminalitetsbildet utvikler seg. Vi tar for oss Amazons mulige inntog i Norge, rettsløshet for arbeidstakere i norske farvann, fremveksten av løsarbeidersamfunnet, mens riksadvokat Tor-Aksel Busch spør om etatene er reaktive.

På årets konferanse lanseres den norske utgaven av James Bloodworths bok Innleid og underbetalt som er en personlig beretning om arbeidshverdagen som midlertidig og underbetalt arbeider på et av Amazons lager i Storbritannia, hvor ledelsen er automatisert og innsatsen styres etter arbeidsgivers logaritmer. Er den nye arbeidslivskriminaliteten digital og høyteknologisk?

Journalist Siri Gedde-Dahl er gravejournalist i Dagbladet og står bak avsløringene om krabbekrigen i Båtsfjord. Hun stiller spørsmål ved om arbeidslivskriminaliteten på sjøen går på livet løs.

Nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik debatterer med arbeidsminister Anniken Hauglie om regjeringens strategi mot arbeidskriminalitet virker, mens Fagforbundets leder Mette Nord ønsker å vite om myndighetene er interessert i å bekjempe sosial dumping i offentlig sektor. Riksadvokat Tor-Aksel Busch spør om kontrolletatenes innsats er reaktiv.

Civita har stilt spørsmålstegn ved om arbeidslivskriminalitet må forstås som et grenseløst samfunnsproblem. Sammen med tankesmiene Agenda og Manifest tar vi debatten som ledes av forfatterne Line Eldring og Elin Ørjasæter. Sammen har de skrevet bok om fremveksten av løsarbeidersamfunnet.

Påmelding
Påmelding for medlemmer av Norsk Tjenestemannslag
Påmelding for medlemmer av Fagforbundet og eksterne deltakere