fredrik-f.jpg

Ny IA-avtale skal gjelde alle bedrifter i Norge

Arbeidslivets parter og regjeringen undertegnet i dag en ny avtale om inkluderende arbeidsliv, IA-avtale, for de kommende fire årene. – NTL er glad for at arbeidslivets parter har blitt enige om en ny avtale og at den sikrer dagens sykelønnsordning. Når avtalen nå gjøres allmenn for alle bedrifter i Norge er det viktig at vi følger nøye med på praktiseringen fremover, sier Fredrik Ofterbro, 1. nestleder i NTL.

Publisert: 18.12.2018, sist endret 18.12.2018


Det kan være en fare for at arbeidsgiverne ikke føler seg like forpliktet til å samarbeide med de tillitsvalgte i virksomhetene om IA-tiltak. Når utvidet egenmelding ved sykdom ikke lenger blir en bindene del av avtalen, betyr det at de tillitsvalgte må jobbe lokalt for å sikre en av avtalens opprinnelige virkemidler. Frem til nå har ansatte på arbeidsplasser med IA-avtale kunnet benytte egenmelding når de er syke opptil 24 kalenderdager. NTL mener dette har vært en god ordning, som burde blitt videreført.  

En av virkemidlene ved IA-avtalen er Arbeidslivssentrene i NAV. De skal nå dekke hele landet og alle virksomheter. Dette forutsetter at Arbeidslivssentrene styrkes økonomisk, slik alle får tilgang til deres ressurser, avslutter Oftebro.

- LOs nettside om den nye IA-avtalen, med blant annet faktaark og den nye IA-avtalen.