zubillaga.jpg

Nytt HR-system vil gi mer individuell måling av universitetsansatte

– Slik det ønskede HR-systemet beskrives i arbeidsgrupperapporten, skal det innføres flere indikatorer på individnivå, noe som igjen vil føre til mer rapportering på individnivå, mer kontroll og mer styring, sier Natalia Zubillaga konstituert leder ved NTL UiO. Hun mener HR-systemet som nå innføres ved de fire eldste universitetene er svært problematisk.

Publisert: 08.01.2019, sist endret 08.01.2019


Etter NTL UiO sin oppfatning handler BOTT HR om mye mer enn effektivisering og understøtting av arbeidsprosesser. Det handler om en omorganisering av dagens personalfunksjon til det som kalles strategisk HR. 

– Strategisk HR er en egen sjanger innenfor HR, som er i ferd med å bre om seg i staten. Med datagrunnlag som hentes gjennom måling og registrering av de ansattes arbeid, er grunnlaget for strategisk HR lagt. Dette gir arbeidsgiver mulighet for ensidig styring av de såkalt menneskelige ressursene. Det er vanskelig å se hvordan de ansattes medbestemmelse over organisering av arbeidet ivaretas innenfor et slikt system, argumenterer Zubillaga.

De fire eldste universitetene samarbeider om administrative systemer innen lønn, personal og økonomi. Samarbeidet kalles BOTT (Bergen, Oslo, Trondheim, Tromsø) -prosjektet. Et nytt BOTT HR vil kunne få store konsekvenser for alle de ansatte på de fire universitetene og åpner opp for bruken av individuelle produktivitetsavtaler.

– De ansatte på UiO har høy kompetanse og mye selvstendighet i stillingene. Det nye systemet vil derimot begrense muligheten til å påvirke eget arbeid. For det er ledelsen som setter målene og bestemmer når og hvordan, påpeker Zubillaga.  

Saken er omtalt i Uniforum.