IKT-medarbeider

NTL-konferansen 2019: Digitalisering i offentlig sektor - videreutvikling eller privatisering

På årets NTL-konferanse inviterer vi tillitsvalgte, forskere og politikere til å diskutere hvordan vi på best mulig måte skal videreutvikle digitale løsninger i offentlig sektor. Vi vil stille spørsmål om drift og utvikling i egenregi, eierskap til data og personvern. Hvordan kan digitaliseringen gjennomføres innenfor rammene av medbestemmelsesapparatet og uten svekkelser av de ansattes rettigheter?

Publisert: 10.01.2019, sist endret 10.01.2019


Saken vil bli oppdatert med mer info når programmet er på plass.

Du kan søke om deltagelse i NTLs kursportal