IKT-medarbeider

NTL-konferansen 2019: Digitalisering i offentlig sektor - videreutvikling eller privatisering?

På NTL-konferansen 13. - 14 mars kommer tillitsvalgte, forskere og politikere for å diskutere hvordan vi på best mulig måte skal videreutvikle digitale løsninger i offentlig sektor. Vi stiller spørsmål om drift og utvikling i egenregi, medbestemmelse og eierskap til data og personvern. Du kan følge deler av konferansen via @ntlnorge på Facebook

Publisert: 10.01.2019, sist endret 13.03.2019


PROGRAM:

Onsdag 13. mars  

Kl. 11.00 – 11.15 Velkommen

Kl. 11.15 – 12.00 Digital innovasjon i 60 år - Trender i e-forvaltningspolitikken    
v/Professor Emeritus Arild Jansen, Universitetet i Oslo

Kl. 12.00 – 13.00 Lunsj

Kl. 13.00 – 14.00 Hvem skal drifte og utvikle statens IT-systemer?
v/Paul Chaffey, statssekretær Kommunal og forvaltningsdepartementet. Debatt

Kl. 14.15 – 14.45 NTLs krav til digitaliseringen i offentlig sektor     
v/Fredrik Oftebro, 1. nestleder NTL  

kl. 14.45 – 15.45 På tide å ta drift og utvikling av IT tilbake i staten?  
Politisk debatt med Kommunal- og forvaltningskomiteen: Karin Andersen (SV), Eirik Sivertsen (AP), Mari Holm Lønseth, (Høyre), Wilfred Nordlund (SP). Debattleder: Torstein Brechan, forbundssekretær

kl. 16.15 – 17.00 Digital kompetanse i skyene eller på jordet?    
Ingrid Melve, fagdirektør Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Kl. 17.00 – 18.00 Arbeidsgivers kontroll med arbeidstakere i lys av de nye bestemmelsene om personvern
Tommy Tranvik, forsker Universitetet i Oslo

Torsdag 14. mars 

Kl. 09.00 – 09.15 Kunstnerisk innslag

Kl. 09.15 – 10.00 Helse Sør-Øst skandalen- hva kan offentlig sektor lære?    
v/Hans Martin Aase, nestleder Politikk og samfunn, Fagforbundet

Kl. 10.00 – 11.00 Hvordan skal vi få kontroll over IT-utviklingen i egen etat?    *
Panelsamtale med tillitsvalgte: 
Audun Heggtveit, NTL Politiet    
Stina Baarne Hassel, NTL Forsvaret    
Obiajulu Odu, NTL UiT    
Torgeir Homme, NTL NAV    
Kjetil Mathisen, NTL Brønnøysundregistrene    
Ordstyrer: Joachim Frivold, forbundssekretær. 

Kl. 11.30 – 12.15 Det nytter! El og ITs arbeid mot overvåking i Telenor    
Esben Smistad, konserntillitsvalgt for EL og IT Forbundet i Telenor    Spørsmål fra salen

Kl. 12.15 – 13.15 Lunsj

Kl. 13.15 – 14.15 Styringssystemer, kontroll- og overvåkning av ansatte    
Panelsamtale med tillitsvalgte: 
Natalia Zubillaga, NTL UiO    
Eva Helen Dragsten, NTL Skatt    
Renate Øverland, NTL Lånekassen    
Azmat Ullah Butt, NTL NAV Oslo    
Ordstyrer: Torstein Brechan, forbundssekretær

Kl. 14.15 – 14.45 Offentlig IT, privatisering og medbestemmelse
Linn Herning, daglig leder i For Velferdsstaten

Kl. 14.45 – 15.00 Avslutning

Konferansen foregår på Sørmarka utenfor Oslo.