rwandabildefbformat.jpg

Bli kjent med NTLs engasjement mot kjønnsbasert vold i Rwanda

NTL har videreført sin samarbeidsavtale med Norsk Folkehjelp der målet er å redusere kjønnsbasert vold og støtte organisasjoner som bidrar til at kvinner blir mer likestilte. Gjennom kampanjer, forsoningssamtaler og utdanning bidrar lokale partnere til varige endringer. NTLs døråpnere har vært i Rwanda og erfart arbeidet som gjøres der og kan komme og holde et inspirerende foredrag. 

Publisert: 16.01.2019, sist endret 05.02.2019


Kjønnsbasert vold er et enormt problem i Rwanda, og rammer over en femtedel av befolkningen årlig. NTL har engasjert seg siden 2014 i arbeidet mot kjønnsbasert vold i Rwanda og avtalen med Norsk Folkehjelp er videreført til 2022. Den økonomiske støtten fra NTL er på 150 000 årlig og utløser ni ganger mer Norad midler. Det har bidratt at de lokale partnerorganisasjonene står bedre rustet i arbeidet.

Har dere lyst til å bli mer kjent med de spennende prosjektene så kan dere bestille et foredrag om solidaritetsarbeidet, som f. eks. passer godt til årsmøte. Ta kontakt med Anita Busch for å avtale foredrag: anita.busch@ntl.no

For å redusere kjønnsbasert vold i Rwanda trengs mer økonomisk støtte. Foreninger, avdelinger og enkeltpersoner bidro til at vi fikk inn 140 000 kroner i 2017. For 2018 og 2019 har vi opprettet en ny innsamling: NTLs innsamling til kvinner i Rwanda  

NTLs døråpnere fikk besøke prosjektene i Rwanda i desember 2017 og du kan bli kjent med organisasjonene og arbeidet som gjøres gjennom bloggen fra reisen.