Kjersti Barsok

Ny regjeringsplattform svekker staten og velferden

- Med denne regjeringsplattformen forsterkes den usosiale borgerlige politikken. Krf stiller seg bak en velferd- og arbeidslivspolitikk som går i en annen retning enn det vi nå trenger, sier Kjersti Barsok.

Publisert: 18.01.2019, sist endret 21.01.2019


Flere oppgaver med færre ansatte

Regjeringen har offensive mål for offentlig sektor. Hele 150 ganger nevnes ulike utredninger og vurderinger som planlegges. Denne regjeringen fortsetter å pålegge offentlige virksomheter stadig flere oppgaver uten at ressursene følger med. Vi ser ikke hvordan regjeringens ambisjoner er forenlig med budsjettkutt og stadig færre ansatte.

Mer konkurranseutsetting og privatisering
Regjeringsplattformen varsler mer konkurranseutsetting og privatisering av velferden. Dette er i strid med NTLs politikk om at velferden skal styrkes - og at dette er oppgaver som må løses av offentlige ansatte, sier Kjersti Barsok.

Fortsetter utflytting og sentralisering i distriktene
Regjeringen forsterker regionreformen og vil fortsette utflytting av statlige arbeidsplasser. Det er dårlig samfunnsøkonomi å splitte opp etablerte fagmiljø som det tar svært lang tid å bygge opp igjen. NTL mener nasjonale oppgaver krever nasjonale virkemidler som sikrer kvalitet og likebehandling over hele landet. Disse hensynene ivaretas best av staten. Det er i tillegg et paradoks at regjeringens utflytting og omorganisering av statlige arbeidsplasser i mange virksomheter fører til flere arbeidsplasser i regionsentrene, og færre i mindre distriktskommuner.

Åpner for igjen å endre arbeidsmiljøloven
Vi ser at regjeringen åpner for å endre arbeidsmiljøloven. Vår erfaring med de borgerlige partiene er at dette fører til dårligere vilkår for arbeidstakerne. Vi er bekymret for det organiserte arbeidslivet, sier Kjersti Barsok.

Øker pensjonsalderen i staten
Regjeringen vil heve aldersgrensen i staten til 72 år, noe NTL mener er svært uheldig. Det er under ett år siden partene i offentlig sektor forhandla fram en ny pensjonsavtale med sterke insentiver til å stå lenger i jobb. Utfordringen nå er å styrke rettighetene til de som ikke evner å stå lenge i arbeid, samt sikre tilrettelegging for de som ønsker å jobbe lenger. Å øke aldersgrensen er å starte i helt feil ende, sier Kjersti Barsok.