statistics

- Etterlyser bedre lønnsstatistikk i staten

Endret innrapporteringssystem for lønnsopplysnigner i staten fører til svakere statistikk til bruk i lønnsoppgjørene - Vi ikke får det statistikkgrunnlaget vi trenger. Blant annet får vi ikke tall på lønnsutviklingen for ulike grupper av statsansatte. Dette blir verre og verre for hvert år, sier leder i LO Stat Egil André Aas.

Publisert: 21.02.2019, sist endret 21.02.2019


Aas er særlig opptatt av å følge med på endringene i lønnsforskjeller mellom kvinner og menn og mellom ledere og ikke-ledere. – Vi skal gå nærmere inn i det som har skjedd med lederlønninger i offentlig sektor. Jeg er bekymret over den utviklinga som har vært de siste årene, der topplederne stikker av lønnsmessig, sier Aas.

Les hele saken på NTL-magasinet sine nettsider