sikkerhetsklarering.jpg

Innlegg fra NTL's sikkerhetsklareringskonferanse

- Tap av sikkerhetsklarering er kritisk for den enkelte, som opplever tap av oppgaver, framtidig karriere og i verste fall, tap av arbeidsforholdet. For staten innebærer det tap av viktig kompetanse og arbeidskraft, sier 1. nestleder i NTL Fredrik Oftebro på NTLs sikkerhetsklareringskonferanse i dag. Manglende åpenhet og forståelse av hvordan regelverket blir praktisert gjør at tilliten til sikkerhetsklareringsinstituttet er svekket, sier Oftebro. 

Publisert: 11.03.2019, sist endret 05.04.2019


NTL har invitert til konferansen for å diskutere samfunnets behov for sikkerhetsklarering og de utfordringer som nye krav til klarering har ført til. På konferansen skal det diskuteres hvilke arbeidsrettslige problemer oppstår på grunn av skjerpede krav og praktisering, hva som må gjøres for å redusere sårbarheten i samfunnet og hvilke utfordringer som kan oppstå.

Enkelte innlegg og presentasjoner vil etter hvert legges ut som lenker nederst på siden.

Nye regler for sikkerhetsklarering bekymrer ansatte. 

 

Program
Kl. 10.00 – 10.15 Velkommen og praktiske opplysninger v/ forbundssekretær Lene Hagen.

Kl. 10.15 – 10.40 Samfunnets behov for sikkerhetsklarering v/ Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring‐Gjedde i justisdepartementet.

Kl. 10.40 – 11.10 Praktiseringen av klareringsforskriften, Hvem setter krav til klarering og klareringsgradene? v/ avdelingsdirektør Frode Skaarnes fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Kl. 11.10 – 11.40 Praktisering av sikkerhetsloven, Hva gjøres for å redusere sårbarheten i samfunnet og hvilke utfordringer kan oppstå? v/ Direktør Gudmund Gjølstad fra Sivil klareringsmyndighet (SKM). Kl. 11.40 – 12.00 Hvilken rolle og muligheter har Forsvarets sikkerhetsavdeling? v/ fungerende sjef for avdeling personellsikkerhet i Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA) Kim Svarem.

Kl. 12.00 – 13.00 Lunsj

Kl. 13.00 – 13.30 Arbeidsrettslige problemer med sikkerhetsklarering v/ LO- advokat Imran Haider.

Kl. 13.30 – 14.00 Sikkerhetsklarering og utfordringer for utenrikstjenesten v/ Magnus Aasbrenn fra NTL UD.

Kl. 14.00 – 14.50 Klagemuligheten som enkelt menneske og organisasjon v/ leder av EOS - utvalget Eldbjørg Løwer.

Kl. 14.50 – 15.20 Utfordringer fra NTL sin side v/ første nestleder i NTL Fredrik Oftebro
Kl. 15.20 - 15.30 Avslutning


Fredrik Oftebro hold nylig innlegg på EOS-utvalgets årskonferanse. EOS-utvalget er Stortingets kontrollorgan for etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjenestene i Norge. Du kan lese om innlegget og se opptak fra årskonferansen her: Tilliten til sikkerhetsklareringsinstituttet er svekket.

NTL hjelper deg om sikkerhetsklarering

Innledninger: