EOS-utvalget årskonferanse 2019

- Tilliten til sikkerhetsklareringsinstituttet er svekket

- NTL mener at tilliten til sikkerhetsklareringsinstituttet er svekket de siste årene, blant annet på grunn av manglende åpenhet og forståelse av hvordan gjeldende regelverk er blitt praktisert, sa NTLs 1. nesteleder Fredrik Oftebro da han innledet på EOS-utvalgets årskonferanse. EOS-utvalget er Stortingets kontrollorgan for etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjenestene i Norge.

Publisert: 28.03.2019, sist endret 28.03.2019


Se opptak fra EOS-utvalgets årskonferanse

Tap av sikkerhetsklarering er alvorlig for den enkelte fordi det kan føre til at man mister jobben. Den siste tiden har mange mistet sikkerhetsklareringen blant annet som følge av at de er gift med personer fra andre land. I mange tilfeller fattes vedtak uten en relle individuell vurdering.

- Vi mener at det i flere av disse sakene ikke har vært gjort en reell individuell vurdering, slik lovverket legger til grunn. Resultatet for den enkelte er tap av oppgaver, framtidig karriere og i verste fall, tap av arbeidsforholdet. For staten innebærer det tap av viktig kompetanse og arbeidskraft, sa Oftebro.

Oftebro stilte også spørsmål ved hvem som skal få definere de subjektive kriteriene som inngår.

- Sikkerhetsklarering skal avdekke forhold som kan antas å innebære en trussel mot liv, helse, frihet eller ære. I forskriften og i loven brukes i tillegg verdiladede begrep som pålitelighet, lojalitet og dømmekraft. Når disse begrepene ikke fylles med innhold på en tydelig måte gir de etter NTLs vurdering en for vid skjønnsmargin. NTL er svært skeptiske til at dette er begreper som skal fylles med innhold av sikkerhetsmyndigheten alene, uten drøfting, innsyn eller tilfredsstillende kontrollmekanismer.