Kjersti Barsok

Enighet i LO-NHO-oppgjøret

Det blir ingen streik i NHO-området etter at partene kom til enighet rundt kl 15 idag. - Vi er fornøyd med at vi har sikret arbeidstakerne økt kjøpekraft, samtidig som oppgjøret har en god lavtlønns- og likelønnsprofil sier NTL-leder Kjersti Barsok.

Publisert: 30.03.2019, sist endret 01.04.2019


Etter ei lang mekling kom partene i dag til enighet 14 timer på overtid. Resultatet sikrer et generelt tillegg til alle på 2,50 kroner per time. I overenskomster som har gjennomsnittslønn under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er tillegget på 4,50 kroner. Ramma for oppgjøret er anslått til 3,2 %.

- Dette resultatet gir oss et godt utgangspunkt for forhandlingene i de andre tariffområdene, i Spekter, Virke og i staten, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

Fakta om oppgjøret (fra LO):

- Ramme for oppgjøret: 3,2 prosent per 1. april.

- Generelt tillegg: 2,50 pr time, dvs. 4 875,- kroner i året.

- Lavlønnstillegg: 2 kr pr time, dvs. 3 900,- kroner i året.

- Omfatter rundt 165 000 medlemmer i LO-/NHO-bedrifter.

- Totalt vil om lag 22 prosent av disse få lavlønnstillegget.

- Nesten halvparten av de som får lavlønnstillegget er kvinner, mens kvinneandelen i alt er 23 prosent.

 

Les mer om meklingsresulatet på LO sine nettsider

Du finner det formelle meklingsresultatet på riksmeklerens nettsider.