Resultat fra forhandlingene mellom LO og Virke

agledal-2019.jpg

- For våre medlemmer i Studentsamskipnadene i Virke er vi fornøyde med et resultat som gir 2,50 kr i generelt tillegg til alle, samt en avsetning på 1,18% til lokale forhandlinger i alle virksomhetene, sier Dag Agledal, forbundssekretær i NTL.

Det er de sju LO-forbundene Norsk Tjenestemannslag, Handel og Kontor i Norge, Norsk Transportarbeiderforbund, El- og IT-forbundet, Fagforbundet, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund som har forhandlet med Hovedorganisasjonen Virke til tarifforhandlinger.  Forhandlingene har omfattet 19 avtaler og nær 20.000 LO-medlemmer.

- Vi er godt fornøyd med at våre medlemmer i Virke-området er sikret økt kjøpekraft, og særlig at vi har fått til et løft for de lavlønte, sier LOs 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik etter at det i dag ble oppnådd enighet i LO-Virke-forhandlingene.

Rammene for årets oppgjør ble i forhandlingene satt til 3,2 prosent, tilsvarende rammene for frontfaget. Hva dette betyr i kroner og øre framkommer av protokollen og den enkelte avtale. Se forbundenes og LOs hjemmeside for mer informasjon om dette.

www.lo.no/tariff2019