minehunder.jpg

Norsk Folkehjelps minehunder rydder land til livet etter krigen

Når krigen er over starter ryddearbeidet, og Norsk Folkehjelp bidrar til minerydding flere steder i verden. Her kan du lese om minehundene Pet og Brick og minehundførerne Omer, Kamal og Ahmad i Libanon. NTL støtter Norsk Folkehjelps arbeid for fred og humanitært og antirasistisk arbeid.

Publisert: 04.04.2019, sist endret 04.04.2019


Les om minehundene på Norsk Folkehjelp sine nettsider