fredrik.png

Innstramminger på pensjon som ikke følger avtalen

Vi ser at det her er gjort noen innstramminger i offentlig pensjon som vi ikke er fornøyde med, sier 1. nestleder i NTL Fredrik Oftebro som en første kommentar til regjeringens stortingsproposisjon om ny offentlig tjenestepensjon. Den kommer som følge av den avtalen som partene inngikk 3. mars i fjor, som skal sikre en fortsatt god tjenestepensjon for alle ansatte i offentlig sektor. Den inneholder også overgangsregler fra dagens ordning til den nye. 

Publisert: 10.04.2019, sist endret 10.04.2019


På noen områder foreslår regjeringen innstramminger i pensjonen som det ikke er grunnlag for i den avtalen som ble inngått i mars i fjor. Det vi allerede ser er at:
- regjeringen foreslår å fjerne barnetillegget, som er en viktig stønad for de som er omfattet.
- utbetalingene ved død er foreslått redusert. Dette vil gi alle en reduksjon, og er unødvendig og smålig for mennesker i en sorgfase.
- heller ikke i denne omgangen fjerner regjeringen straffen de eldste ansatte som ønsker å jobbe lenge får, ved at de beholder den svært strenge avkortingen av offentlig tjenestepensjon.

Nå skal vi gå nøye gjennom forslagene til lovendringer, og vil komme tilbake med våre innspill. Vi oppfordrer videre stortingspolitikerne til å gå nøye gjennom proposisjonen avslutter Oftebro. 

Prop. 87 L, Endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover