regjeringskvartalet sett fra Youngstorget. Foto: Statsbygg/TeamUrbis

– Kritiske stemmer blir ikke hørt

Stortingsmeldingen om nytt regjerningskvartal har ikke tatt hensyn til oppropet med 2500 underskrifter som NTL og de andre fagforeningene leverte i 2018. – Vi har tidligere vært kritiske til at arbeidet med nytt regjeringskvartal ikke har tatt hensyn til hva slags arbeid som faktisk utføres i departementene og hva slags arbeidsplasser dette krever. Dessverre ser det ut til at stortingsmeldingen er en fortsettelse i samme spor, sier NTL-leder Kjersti Barsok til Dagsavisen.

Publisert: 11.04.2019, sist endret 06.05.2019


– Her er det de kortsiktige kostnadskuttene som vinner fram, og det ser ut til at hensynet til en oppkonstruert framtidig departementsansatt er viktigere enn dagens ansatte og de som etter all sannsynlighet skal være med over i et nytt regjeringskvartal. Vi vil advare mot å velge kortsiktige og dårlig forankrede løsninger nå, de kan bli dyre på sikt, sier Barsok til Dagsavisen.

Les hele saken på Dagsavisen sine nettsider

Se illustrasjonene av det planlagte regjerningskvartalet på Statsbygg sine nettsider