ellendalenfb.png

Statlige virksomheter bør kunne eie egne bygg

Ny rapport fra CapGemini anbefaler at ingen statlige virksomheter skal eie og forvalte egne bygninger, men leie dem av Statsbygg. Kunnskapssektoren er i dag den største eiendomsforvalteren nest etter Statsbygg. - En slik endring er det nok ingen i sektoren som ønsker. NTL er helt enige med landets rektorer om at virksomhetene må få beholde eierskapet, sier 2. nestleder Ellen Dalen i NTL. 

Publisert: 11.04.2019, sist endret 23.04.2019


Bygningsmassene til statlige virksomheter er komplekse, de er tilpassa oppgavene som skal utføres i virksomhetene. Når det gjelder universitetene og høyskolene har de bl.a. verneverdige bygg, laboratorier og undervisningslokaler og sektoren er profesjonelle eiendomsforvaltere. Hvordan lokalene skal utvikles, driftes og fornyes er en del av den strategiske planleggingen av forskning og utdanning, og bør ikke underlegges rent tekniske og økonomiske vurderinger. NTL er helt enige med landets rektorer om at virksomhetene bør få beholde eierskapet.

Sektoren sliter med store vedlikeholdsetterslep. Dette skyldes dårlig økonomi, ikke dårlig forvaltning. NTL oppfordrer Kunnskapsministeren til å forvare sektorens autonomi og deres mulighet til å utvikle eiendommene i tråd med de faglige behovene. Dersom de vil ha bedre kvalitet på den gamle bygningsmassen, bør de øke bevilgingene og kan starte med å fjerne ABE-kuttene.

Se rapporten fra Capgemini her: Områdegjennomgang av bygg- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor

Khono: Forslag om at statsbygg skal overta alle universitetetenes eiendommer skaper reaksjoner.