Kjersti Barsok. Foto: Eivind Volder Rutle

Lønnsoppgjøret i staten: Generelle tillegg og likelønn må prioriteres

I dag går startskuddet for årets lønnsoppgjør i staten. Partene i oppgjøret er Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet og arbeidstakerorganisasjonene LO Stat, Unio og YS Stat. NTL er del av LO Stat sin forhandlingsdelegasjon. Frist for forhandlingene er midnatt 30. april. Om partene ikke blir enige i forhandlinger vil lønnsoppgjøret gå til mekling. 

Publisert: 23.04.2019, sist endret 23.04.2019


NTLs landsstyre vedtok i februar vår tariffpolitiske uttalelse som vi har med oss inn i årets lønnsforhandlinger.
- Vi er opptatt av å løfte alle, og er tydelige på at generelle kronetillegg og arbeidet for likelønn må prioriteres i lønnsoppgjøret. Dersom vi skal nå det viktige målet om mindre forskjeller så må også de lavest lønte løftes, sier forbundsleder Kjersti Barsok.  

For oss er det viktig å snu den negative likelønnsutviklingen i staten. Staten har vært best i klassen på likelønn og det er en skam at istedenfor å nærme oss likelønn mellom kvinner og menn, øker nå forskjellene. Det er uholdbart. Vi trenger et lønnsoppgjør som bidrar til å bedre likelønnssituasjonen, understreker Barsok.

LO Stats leder Egil Andre Aas var før påske ute og pekte på at de som ikke har fått lønnsøkning gjennom de lokale forhandlingene de siste årene har hatt en dårlig lønnsutvikling. Det gjør et sentralt kronetillegg til alle spesielt viktig slik LO Stat lederen også peker på. Vi mener det en forutsetning at arbeidstakerne sikres en del av verdiskapningen, og at lønn og annen inntekt fordeles på en rettferdig måte. Da er det generelle tillegget viktig for å sikre lønnsutvikling til alle. Et annet moment som gjør det generelle tillegget ekstra viktig i år er overgangen til ny offentlig tjenestepensjon fra 2020. Det gjør at den enkeltes lønnsnivå per 31.12.2019 blir avgjørende for den framtidige tjenestepensjonen til alle som er født etter 1963.

Nå skal vi sammen med resten av forhandlingsutvalget i LO Stat jobbe for en forhandlingsløsning før fristens utløp. Det er bare å ønske oss alle, og forhandlingsleder for LO Stat Egil Andre Ås spesielt, lykke til, sier forbundsleder Kjersti Barsok.

Pressemelding fra LO Stat: Tariffoppgjøret i staten innledes i dag  

To krav blir ekstra viktige for LO Stat