Fly

NTL støtter Norsk Flygerforbund som er i streik

SAS-pilotene har vært i streik siden fredag 26. april. NTL støtter Norsk Flygerforbund og de streikende i deres kamp for forutsigbar arbeidstid og faste ansettelser.

Publisert: 29.04.2019, sist endret 29.04.2019


SAS pilotene har reist viktige krav om:

- En forutsigbar arbeidstid som muliggjør å planlegge et privatliv

- At SAS fortsatt skal være et selskap med faste, direkte ansettelser

- Å beholde eksisterende samarbeidsavtaler som sikrer retten til en trygg og forutsigbar jobb, og som bidrar til et fortsatt lønnsomt SAS.

Trygghet og forutsigbarhet for arbeid og fritid er viktig for alle arbeidstakere i Norge. De streikende pilotene har vår fulle støtte i kampen.