fredrik.png

Norge skal ikke lenger være et land med aktive forskningsreaktorer

Institutt for energiteknikk (IFE) har vedtatt å stenge Norges siste reaktor, Jeep II, på Kjeller. I juni i fjor ble Halden-reaktoren avviklet, og dermed er det ingen forskningsreaktorer igjen i Norge. - NTL har vært positive til begge forskningsreaktorene fordi de har hatt betydning for nasjonal og internasjonal forskning. Nå er vi bekymret for de ansatte og hvilke konsekvenser det vil ha på sikt, sier 1. nestleder i NTL Fredrik Oftebro.  

Publisert: 29.04.2019, sist endret 29.04.2019


Juni 2018 vedtok IFEs styre å avvikle Halden-reaktoren, dermed var det bare reaktoren på Kjeller igjen som var i drift.

25. april 2019 besluttet styret å stenge også den andre og Norges siste reaktor, Jeep II, på Kjeller. Den har vært stengt i lengre tid for vedlikehold, men korrosjonsskadene på flere sikkerhetskritiske komponenter gjorde at styret ikke ville reparere disse på grunn av kostnadene. Staten vil ikke bidra med økonomi til annet enn håndtering av det radioaktive avfallet.

NTLs tillitsvalgte på IFE, Anniken Solvang og Morten Olsen, sier at vedtaket ikke kom som en overraskelse. Men de utrykker likevel en bekymring for hva konsekvensen for de ansatte kan bli. De er innkalt til drøftelsesmøter i mai måned om situasjonen og tror det kan bli en krevende prosess.

De er også bekymret for hva som faktisk kommer til å bli igjen på IFE på sikt, blir det sammenslåing med andre forskningsinstitutter og hva skjer med IFEs medisinske produksjon og forskning?

IFE har de siste syv årene kontinuerlig vært i omstillinger som har medført både nedbemanninger og permitteringer.

Vedtaket om avvikling av Halden-reaktoren i 2018 var tung å få for NTLs medlemmer i Halden, i underkant av et år seinere vedtar styret å avvikle reaktoren på Kjeller.

2018 ble Norsk nukleær dekommisjonering (NND) etablert og har kontor i Halden. Det er en statlig etat, underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. NND leder arbeidet med en styrt avvikling (dekommisjonering) av norske atomanlegg, og bidrar til en sikker håndtering av alt nukleært avfall. Mange av IFEs ansatte vil bli overført til NND, omfang, konsekvenser og tidspunkt er ikke avklart enda.

NTL har vært positive til begge forskningsreaktorene og syntes det er synd at Norge ikke lenger skal ha en egen reaktor i drift. Reaktoren på Kjeller har betydd svært mye for forskningen, både i Norge og internasjonalt.

Reaktoren har vært brukt av forskere nasjonalt og internasjonalt innen fysikk, materialer, kreftmedisin, fornybar energi og atomnedrustning.