Kjersti-og-Ellen-f.jpg

Forhandlingsfrist i lønnsoppgjøret i staten og om Spekter-oppgjøret

Det nærmer seg forhandlingsfrist i lønnsoppgjøret i staten, der NTL er del av LO Stat sin forhandlingsdelegasjon. Vi kan ikke si noe om status i forhandlingene før disse er avsluttet ved enighet eller brudd. Hvis LO Stat, YS stat, Unio og Akademikerne ikke kommer til enighet med staten som arbeidsgiver innen midnatt 1. mai, vil oppgjøret gå til mekling.

Publisert: 30.04.2019, sist endret 30.04.2019


Dersom det ikke oppnås enighet og lønnsoppgjøret går til mekling er det Riksmekleren som fastsetter oppstartsdato. Deretter skal det gå tre uker (2 pluss 1) med mekling før man enten kommer til enighet eller det bryter ut konflikt.

 - Vi er opptatt av å løfte alle, og er tydelige på at generelle kronetillegg og arbeidet for likelønn må prioriteres i lønnsoppgjøret, sa forbundsleder Kjersti Barsok ved oppstarten av forhandlingene 23. april.  


I Spekter forhandles det nå ute i virksomhetene. Virksomhetene er fordelt på 13 områder. Her er oversikten.
 
Forhandlingsordningen er slik at partene ved uenighet kan be om bistand fra LO Stat og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Blir man ikke enig her, overtar LO Stat og Spekter forhandlingene. Kommer heller ikke disse til enighet, ender saken hos Riksmekleren.

Det er altså tidlig i løpet ennå. Frist for å be om bistand fra sentrale parter ute på virksomhetene er fredag 3. mai klokka 15.00, og frist for avslutning er fredag 10. mai klokka 15.00. Unntaket er NRK, der fristen er 30. april.

Område 13 (se oversikten) har egne frister. I område 10, sykehusene, går lønnsoppgjøret til mekling 27. og 28. mai. Partene lyktes ikke i å bli enige om pensjon fra første krone.  

Følg med på ntl.no og lostat.no