Høring i Utdannings- og forskningskomiteen

Åpen publisering av forskning

- Dagens modell for publisering er ikke tilpasset en digital virkelighet. Det overveldende arbeidet med både å forske, skrive og drive fagfellevurdering gjøres gratis av forskere verden rundt. Da kan ikke noen få forlag bruke dette som ei melkeku, sa Ronny Kjelsberg fra NTL NTNU i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget i dag. LO og NTL var sammen på høringen som handlet om Plan S som er et initiativ for åpen tilgang til all offentlig finansiert forskning innen 2020. 

Publisert: 30.04.2019, sist endret 30.04.2019


Utfordringen i dag er at en altfor stor del av forskningen kun er tilgjengelig bak betalingsmur, men også at det tar lang tid fra forskningen er avsluttet til publisering foreligger. De store forlagshusene har i praksis effektive monopoler og kan definere pris og kostnader. Dagens publiseringsmodell innebærer at samfunnet betaler først for selve forskningen, så for vurderingen av forskningens kvalitet og til slutt for å få tilgang til resultatene.

Det er også et problem at de best rangerte tidsskriftene tiltrekker seg de beste forskerne og fortsetter dermed å være best rangerte. Dersom en OA-modell skal fungere bør vi over i en situasjon hvor det finnes et større mangfold av tidsskrifter av høy kvalitet. Samtidig trenger forskere i enda større grad enn før nå en oversikt over publiseringskanaler de kan benytte seg av, så publiseringsutvalget skal ikke bli arbeidsledige.

LO og NTL støtter intensjonen med Plan S, og er enige om at vi må komme oss over i en situasjon med åpen publisering av forskning. 

 

Les mer om dette i høringsnotatet nedenfor, som ble levert i stortingskomiteen.