fredrik-f.jpg

En samla arbeidstakerside: - Regjeringen følger ikke pensjonsavtalen

I dag gjennomføres høring på Stortinget på st. prop 87 L, Endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover. Proposisjonen er en lovfesting av hoveddelen av avtalen om ny offentlig tjenestepensjon som ble inngått mellom partene i offentlig sektor våren 2018.

Publisert: 07.05.2019, sist endret 07.05.2019


Se også: video fra høringen på Stortinget sine nettsider

Et felles høringssvar fra arbeidstakersiden er svært tydelige på at regjeringen går lenger i St. prop 87 L, Endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover, enn det avtalen mellom partene ga rom for.

Egil Andre Aas fra LO Stat og Mette Nord fra LO kommune representerte LO på høringen.

  • Forutsetningen for at store prosesser skal lykkes, er i Norge basert på at trepartssamarbeidet fungerer. Og da må alle parter forholde seg til både det som formelt er avtalt, men også det som er intensjonene og god avtaleskikk. Etter vår forståelse, betyr dette at vi må forholde oss til de temaene som avtalen omhandler. Tema som ikke har vært gjenstand for forhandlinger, skal heller ikke foreslås endret, sa Mette Nord i høringen.

Se høringsnotaten nedenfor: