KjerstiogGeir.jpg

NTL ber Stortinget tenke langsiktig om nytt regjeringskvartal

Storinget gjennomfører nå høringsrunde på St. Meld. St. 21 (2018–2019) nytt regjeringskvartal. NTL-leder Kjersti Barsok og Geir Senum fra NTL Sentralforvaltningen oppfordret komiteen om å be Regjeringen komme tilbake til Stortinget med store nok arealrammer og alternative løsninger som kan gi rom for gode arbeidsplasser i framtidens regjeringskvartal.

Publisert: 07.05.2019, sist endret 07.05.2019


- Flyttingen til nytt regjeringskvartal blir den største omstillingen i departementene siden andre verdenskrig. Det er gjort mye bra i prosjektet, og det er mye spennende i planene om samlokalisering.  Dette kunne blitt en positiv og kraftfull oppgradering og modernisering av departementene. I stedet har prosjektet i altfor stor grad blitt offer for lite gjennomtenkte kutt, kombinert med dårlig funderte visjoner for hva en ansatt i departementene vil gjøre i framtida. Man velger å lytte til en fiktiv framtidig ansatt istedenfor de som jobber i regjeringskvartalet i dag. Når nye kutt skal pekes ut for å komme seg innafor det som kan finansieres, gjøres arbeidsplassene litt og litt dårligere, uten å vurdere de negative konsekvensene for arbeidsmiljøet, trivselen, helsa til de ansatte eller produktiviteten, sa Kjersti Barsok i høringa på Stortinget.

NTL mener Regjeringen og Stortinget må lytte til det tydelige kravet fra de ansattes om at arealnormen må økes for å legge til rette for konsentrasjonsarbeid og for å tillate både faste plasser til alle og nødvendige fellesarealer. Dette er et krav som 2500 ansatte - og alle fagforeningene i sentraladministrasjonen - står bak.

NTL-leder Barsok oppfordret komiteen om å be Regjeringen komme tilbake til Stortinget med store nok arealrammer og alternative løsninger som kan gi rom for gode arbeidsplasser i framtidens regjeringskvartal;
Slik arealnormen nå brukes har vi vanskelig for å se hvordan nye statlige arbeidsplasser skal kunne inkludere alle som trenger tilpasning av arbeidsplassen eller har behov for å sitte bak en lukket dør for å konsentrere seg om jobben sin. Arealnormen er for liten. For liten til å kunne gi den fleksibiliteten som trengs i lokalene, for liten til at det er noe igjen å diskutere utformingen av når de ulike departementene skal tilpasse sin del av disse arealene og for liten til å skape gode arbeidsplasser for alle. Vi skjønner at byggene må beregnes ut fra noe, men det bør i alle fall være over 32 kvadratmeter.

Her kan du lese innspillet NTL hadde til Kommunal- og forvaltningskomiteen