Kjersti Barsok

Regjeringen bruker 7 milliarder uten å bøte på underfinansieringen av offentlig forvaltning

Det reviderte budsjettet kommer etter år med nedskjæringer og ostehøvelkutt (ABE-kutt). Offentlig sektor trenger økte bevilgninger for å håndtere omstillinger og få mulighet til nyutvikling og innovasjon. Regjeringen endrer heller ikke den usosiale profilen man la opp til i statsbudsjettet for 2019. Mens det gis småpenger til NAV og kommunene for å håndtere virkningene av usosiale kutt i blant annet arbeidsavklaringspenger, mister hele 4 900 mottakere stønad uten å gå over til en annen varig ytelse. Regjeringen kaller det en overgang til «andre tilstander». For mange vil det i realiteten være en overgang til fattigdom. 

Publisert: 14.05.2019, sist endret 14.05.2019


Regjeringen viser til at tilskuddene til nye studentboliger ikke blir benyttet som følge av få søknader. Regjeringen burde imidlertid ha lagt opp støtten slik at eksisterende bygningsmasse kunne blitt rehabilitert. Studentsamskipnadene har søkt om støtte til rehabilitering på budsjettet, men fått avslag. Det er ikke bærekraftig å rive bygningsmasse for å få tilskudd til bygging av nye boliger, når man kan gjøre gode endringer ved rehabilitering. Regjeringen burde heller gi tilskudd til reelle miljøtiltak gjennom rehabilitering og sørge for tiltak som gjør at studentboliger blir bygget.

NTL etterlyser at regjeringen stiller opp med garantier for de ansatte i lisensavdelingen utover å kun opprette nye stillinger ved Nasjonalbiblioteket. NRK må sikres tilstrekkelige midler til omstilling i 2020 dersom Stortinget vedtar endringer i lisensordningen for å unngå ytterligere kutt i driftsbudsjettet.

 

LO sin strakskommentar til budsjettet:

Framtidige generasjoner og vanlige folk betaler regninga