soldater-fb-anna-ogiienko-417999-unsplash.jpg

Krever ny organisering av renholdet i Forsvaret

NTL og de andre fagforenigene i Forsvaret krever i et brev til Forsvarets ledelse endringer i organiseringen av renholdet. - Medlemmer og vernetjenesten klager i dag over at ordningen er byråkratiserende, lite fleksibel og at sikkerheten ikke godt nok er ivaretatt. Vi vet hva som fungerer for Forsvaret og det er egne renholdere som vi selv har ansatt, er sikkerhetsklarert og som vi selv har kontroll over, sier leder i NTL Forsvaret Tom-Rune Klemetsen til Fri Fagbevegelse og Dagsavisen.

Publisert: 22.05.2019, sist endret 22.05.2019


Renholdet i Forsvaret ble privatisert for tre år siden. Misnøyen har vært stor med renholdet etter endringen.

- Dårlig renhold kan få langt større konsekvenser for Forsvaret enn i andre virksomheter. Ikke bare sikrer godt renhold at personellet er friske og raske, men er også en forutsetning for å sikre robusthet for virksomheten i krise og krig, påpeker Klemetsen.

Samtidig med initiativet fra NTL og de andre fagforeningene har Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget et representantforslag fra Arbeiderpartiet til behandling. I forslaget går Arbeiderpartiet inn for tilbakeføring av renholdet av Forsvarsbygg til offentlig drift.