Ellen-f.png

Ikke legg ned regionale studiesteder

NTL mener det er viktig å sikre desentralisert utdanning og kompetanse. Vi har både i budsjetthøringer på Stortinget og i innspill til regjeringen advart mot at strukturreformen ville føre til sentralisering. Fusjonstvangen i sektoren går nå ut over muligheten for at folk kan få en utdanning i nærheten av der de bor, sier Ellen Dalen 2. nestleder i NTL. 

Publisert: 23.05.2019, sist endret 23.05.2019


Studietilbudene i Nord har vært viktige for å bygge opp kompetanse i regionene. Både for de som kommer rett fra videregående skole og for voksne som ønsker videreutdanning.  I Norge er det store regionale forskjeller i utdanningsnivå, å legge ned studiesteder knytta til Nord universitet vil ikke hjelpe på dette, sier Dalen

Etter fusjonene i universitets- og høyskolesektoren har man flyttet beslutningsprosessene ned til et universitetsstyre, fremfor å la ansvaret for lik rett til utdanning ligge hos politikerne der det hører hjemme fortsetter Dalen. Universitetsstyrene vil ha begrenset sitt ansvar til egen institusjon og budsjett og kan vanskelig ta helhetlige samfunnspolitiske hensyn.  Vi ser at politikere som er opptatt av distriktspolitikk og kunnskapsutvikling nå reagerer, sier Dalen.