regjeringskvartalet sett fra Youngstorget. Foto: Statsbygg/TeamUrbis

Alle fagforeningene samstemte: Stortinget bør unngå tidenes byggetabbe

- Planen for et nytt regjeringskvartal behandles i disse dager. Vi tillitsvalgte som organiserer dem som skal jobbe i det nye departementsfelleskapet, er bekymret. Planene som nå foreligger, må omarbeides og revurderes slik at vi unngår at ett av de største byggeprosjektene i moderne tid ikke samtidig blir tidenes største byggetabbe skriver fagforeningene i departementene; NTL, Unio, Parat og Akademikerne. Dette tok de også opp med stortingspolitikere på et frokostmøte i regjeringskvartalet 23. mai.

Publisert: 23.05.2019, sist endret 24.05.2019


Du kan lese fagforeningenes kronikk i sin helhet i Dagsavisen 

På frokostmøtet var dette på programmet:  

- Om planene for nytt regjeringskvartal i et arbeidsmiljøperspektiv med Jan Vilhelm Bakke, overlege i Arbeidstilsynet (se nedenfor)

- Tjenestemannsorganisasjonenes krav til et nytt regjeringskvartal med Erik Ferdinand Øverland (Akademikerne)

 - Politisk debatt, med spørsmål fra salen

            Norunn Tveiten Benestad (H)

            Siri Gåsemyr Staalesen (AP)

            Karin Andersen (SV)

            Jon Engen-Helgheim (FRP)

            Wilfred Nordlund (SP)


Se program og innlegget fra Arbeidstilsynet nedenfor.