ellenogkjerstifb.png

Resultatet i statsoppgjøret

Oppgjøret i staten kom i havn på formiddagen 24. mai. - Med meklerens hjelp har vi sikret et sentralt generelt tillegg med likelønnsprofil og en forutsigbar avtalefestet pensjon (AFP) for alle, sier Kjersti Barsok, leder i NTL.

Publisert: 24.05.2019, sist endret 14.06.2019


Jeg er glad vi slapp å sende medlemmene våre ut i streik, men vil rette en stor takk til de som har stått klare til å streike om vi ikke kom fram til en løsning. Det er ikke til å legge skjul på at det var en krevende forhandlingsrunde som nå har blitt etterfulgt av ei krevende mekling. Dette har vært et spesielt lønnsoppgjør og vi hadde forventet større forhandlingsvilje fra motparten, sier Barsok.

Men nå er vi fornøyd med at vi klarte å få 60 % av potten til sentrale tillegg som sikret reallønnsvekst til alle medlemmene og har en likelønnsprofil. Samtidig som vi har hevet pensjonsgrunnlaget på variable tillegg og fulgt opp pensjonsavtalen fra 2018 gjennom å få den nye Afp-ordningen for ansatte født i 1963 og senere inn i tariffavtalen.

Men Barsok legger ikke skjul på at hun gjerne skulle sluppet avsetninger til lokale forhandlinger.

Resultatet:

- I LO Stat, Unio og YS Stat sin hovedtariffavtale har alle fått et generelt sentralt tillegg på A-tabellen med virkning fra 1. mai 2019 på:

1,35 %  til lønnstrinn 19-46

1,55 %  til lønnstrinn 47-63

1,35 % til lønnstrinn 64-101

I alle lønnstrinnene mellom 47 og 63 er det flere kvinner enn menn, derfor vil et større tillegg til denne gruppen gi en bedre likelønnsprofil enn om vi ikke hadde økt tilleggene for denne gruppen

Eksempler:

Lønnstrinn 46              +   5.600 Ny lønn 420.700
Lønnstrinn 47              +   6.500 Ny lønn 428.200
Lønnstrinn 63              +   8.600 Ny lønn 563.700
Lønnstrinn 64              +   7.600 Ny lønn 573.100
Lønnstrinn 75              +   9.400 Ny lønn 704.900

- Ved ansettelse gis 1017 Stipendiater og 1476 Spesialistkandidater minimum lønnstrinn 54

- Tak og bunn for pensjonsgivende variable tillegg fjernes. Det er ikke gjort noen avtale om å ta inn nye typer tillegg inn i beregningene

- I tillegg skal det forhandles lokalt i virksomhetene innenfor en ramme på 1,24 % med virkning fra 1. juli 2019.

Les Riksmeklerens møtebok nedenfor. 

Her kan du se vår e-læring om resultatet (tar bare noen minutter)