Kjersti Barsok

NTL støtter streik for pensjon

NTL støtter våre streikende kamerater i LO Stat ved Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen og Sørlandet sykehus i deres krav om at også deltidsansatte med mindre enn 20 prosent stilling skal tjene opp pensjon.

Publisert: 29.05.2019, sist endret 29.05.2019


Vi støtter deres krav om pensjon fra første krone, også for deltidsansatte med lave stillingsprosenter. I tillegg til at de ikke tjener opp pensjon får de heller ikke forsikringsordninger knyttet til uførhet og etterlattepensjon.

-Flertallet som rammes av dette er kvinner med små stillinger og lav lønn. Dette er derfor også helt rimelige likestillings- og likebehandlingskrav, sier NTL-leder Kjersti Barsok.