renholdernelandstyret.jpg

Gratulerer med renholdernes dag!

I dag markerer NTLs landsstyre og fagorganiserte over hele verden den internasjonale kampdagen for renholdere.  Renholderne gjør et arbeid som ofte er usynlig, – men det blir fort synlig dersom arbeidet ikke gjøres, eller ikke gjøres godt. Årets tema handler om arbeidstid og at renholdere vil bli sett. Usynliggjøringen av renholdernes arbeid påvirker ikke bare arbeidstiden men også folks holdninger til renholderyrket.

Publisert: 14.06.2019, sist endret 14.06.2019


Uten renholdere ville lokalet du jobber i vært helseskadelig og toalettene ubrukelige. Kirurger ville ikke kunne gjort jobben sin og togene ville stanset. 

Renholdere jobber ofte alene og når andre ikke er på jobb. De skal helst være ute av lokalet før dørene åpnes, eller inne etter de lukkes. Kunder og kontoransatte skal helst ikke trenge å forholde seg til at lokalene rengjøres. 

Flere og flere oppdragsgivere ønsker renholdet gjort utenfor kontorets eller butikkens åpningstid. Dette får store konsekvenser for de ansatte, da det er vanskeligere å få heltidsarbeid eller at dagen brytes opp og man må jobbe både morgen og kveld. Renholdere vil utføre arbeidet sitt i en normal arbeidsdag.

I Oslo har det vært en morgenaksjon for å markere dagen. 

Renholdernes dag - Hvorfor skal man ikke se at det er mennesker som gjør denne jobben 

 

Justiceday arrangeres hvert år den 14. juni av UNI Global Unionfor å rette oppmerksomhet mot renholderes arbeidsvilkår over hele verden.

Facebookside om renholdernes dag: Internasjonal dag for Renholdere