Kjersti Barsok

Historisk dom gir renholderne i Forsvaret medhold

Renholderne som gikk fra Forsvaret til ISS får beholde særalderspensjonen og oppsigelsesfristen sin, men får ikke med seg AFP-opptjeninga. Det bestemte Borgarting lagmannsrett idag. - Dommen viser at arbeidsgiversiden har lagt seg på en for snever forståelse av hvilket vern loven gir arbeidstakere ved privatisering og konkurranseutsettelse, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

Publisert: 14.06.2019, sist endret 08.08.2019


Oppsigelsesfristene og rettigheten til særalderspensjon skal videreføres også i ISS, mens rettigheten til offentlig AFP ikke videreføres i ISS.

Les hele saken på NTL-magasinet sine nettsider

LO-advokatene: Offentlig ansatte skal ikke tape særalderspensjon ved privatisering