bankgarden.jpg

NTL på Arendalsuka 2019

LO, NTL og de andre LO-forbundene setter arbeidsliv på plakaten med arrangementer i Bankgården. I år har vi tre arrangementer i løpet av onsdag 14. og torsdag 15. august; ett debattmøte om ledelse og medbestemmelse i Staten, ett digitaliseringsseminar om lagring av offentlige data i samarbeid med Fagforbundet, og en klimavalgdebatt med Broen til framtiden. I tillegg deltar NTL-leder Kjersti Barsok på LOs arrangement om velferdspolitikk på mandag, og i en debatt om rekruttering av de med høyere utdanning på onsdag.

Publisert: 17.06.2019, sist endret 08.08.2019


Oversikt over alle LO-arrangementene finner du her

NTLs arrangementer: 
Lagring av offentlige data – for viktig til å gamble med
Onsdag 14. august kl. 12. – 14. i Bankgården

Digitaliseringen har skapt en helt ny situasjon for det offentlige: For første gang er nasjonal kontroll over sensitiv informasjon noe vi må ta et aktivt valg om. Fagforbundet og NTL ønsker en offensiv IKT-politikk for offentlig sektor som tar på alvor at staten forvalter data som er sensitive for vår alles sikkerhet, integritet og helse. Å sikre at disse dataene forvaltes med det vår felles sikkerhet som fremste formål er en kjerneoppgave for staten og kommunene. For å løse denne oppgaven på en god måte må forvaltningen av data være underlagt demokratisk styring og kontroll.

I Tyskland jobber regjeringen med en egen skytjeneste for offentlige virksomheter, den såkalte Bundescloud. Ved å drifte datalagringen i egen regi vil den tyske forvaltningen bli uavhengig av utenforstående med andre interesser, og de kan sikre innbyggernes og det offentliges data mot kompromittering, spionasje og lekkasje. Fagforbundet og NTL ønsker å fremme den samme framtidsrettede strategiske tenkingen i den norske forvaltningen og inviterer til en dialog om erfaringene fra Tyskland på dette området.

NTL og Fagforbundet samarbeider om arrangementet og kontaktperson er Torstein Brechan.

Ledelse og samarbeid i Staten
Torsdag 15. august kl. 12. – 13. i Bankgården

Arbeidsplassdemokrati og medbestemmelse er forutsetninger for å få til gode omstillinger. De siste årene har undersøkelser som medbestemmelsesbarometeret gjentatte ganger vist at medbestemmelsen er under press og er dårligere stilt i staten enn i det private. Snart skal Hovedavtalen i Staten, som setter rammeverket for partssamarbeidet, reforhandles mellom partene. Vi spør: Hva er erfaringene og hva skal til for å bedre vilkårene for medbestemmelse og samarbeid fremover? Kan Hovedavtalen bli et enda bedre verktøy for medbestemmelsen?   

Vi har invitert:
Skattedirektør Hans Kristian Holte, erfaringer med arbeidsplassdemokrati i en etat som har vært igjennom store omstillinger.
Anita Krohn Traaseth, tidligere administrerende direktør i Innovasjon Norge, om ledelse og samarbeid.
Mari Trommald, leder av Arbeidsgiverrådet i staten, som er et rådgivende organ for arbeidsgiverpolitikk i staten.
Tillitsvalgte fra Statens Vegvesen Inger Sigridnes og fra Universitetet i Oslo, Natalia Zubillaga utfordrer med sine erfaringer og meninger om medbestemmelse og forhandlingsrett.     

Kjersti Barsok, forbundsleder i NTL, leder oss igjennom programmet.

Lokalt klimavalg 2019 – Klimavett for rettferdig omstilling!
Torsdag 15. august kl. 13. – 14. i Bankgården, Arr:Broen til framtiden

Lokale myndigheter spiller en nøkkelrolle når vi skal begrense utslipp og håndtere dagens og morgendagens vær og klima. Den 9. september 2019 er det lokalvalg. Forskere, Fagbevegelsen, Miljøbevegelsen og Kirken – organisasjonene bak Broen til framtiden og Klimavalgalliansen, ønsker å sette fokus på hvordan vi sammen kan gjøre kommunene til en bedre plass å bo og jobbe, sørge for bedre tjenester til innbyggerne, og skape levende, attraktive byer og bygder. Klimavettreglene er et hjelpemiddel og som inspirasjon for dere som ønsker at kommunen skal klare overgangen til et lavutslippssamfunn på best mulig måte.

Program:
- Mette Nord, Fagforbundet innleder om lokalvalg og klimavettreglene
- Per Ivar Våje, Den Norske Kirke om arbeidet med grønne menigheter og lokalt samarbeid
- Jan Olav Andersen, EL og IT Forbundet
- Ungdomsappell før valget, ved Miljøagentene.

Organisasjonene i Broen til framtiden samarbeider om arrangementet og Kirsten Helene Teige er kontaktperson.

NTLs leder Kjersti Barsok deltar også på andre arrangement
Mandag 16.00-16.45 på LO-arrangementet "Mot en ny velferdspolitikk" i Bankgården
Onsdag 16.00 -17.00 på SL sitt arrangementet "Hvordan organiserer flere med høyere utdanning" i Bankgården.