Kjersti Barsok

Nationen: Staten la ned arbeidsplasser i 237 kommuner

I følge Nationen skyldes dette i de fleste tilfeller at Politiet og Nav har lagt ned mange av sine kontorer, samtidig som statlige arbeidsplasser er gjort private. -Vi vet også at politisk initierte omstillinger i andre statsetater har ført til flytting av statlige distriktsarbeidsplasser. Dette viser at regjeringen gjennomfører en regional sentralisering av statlige arbeidsplasser som svekker distriktskommunene. Dette bør bekymre stortingspolitikere som er opptatt av arbeidsplasser i distriktene, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

Publisert: 08.08.2019, sist endret 08.08.2019


Saken er gjengitt i Frifagbevegelse. Den er en del av Nationens nye reportasjeserie om den stille sentraliseringen som nå skjer. Vi anbefaler også å lese dagens kommentar av sjefsredaktør Irene Halvorsen i Nationen som følger opp saken.