Kjersti-Barsok-Valgsitat-2019

Bruk stemmeretten!

NTL oppfordrer sine medlemmer til å bruke stemmeretten ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Du kan forhåndsstemme i din kommune og siste frist er valgdagen 9. september. NTL har kommunevalget som tema på NTL-dagene og har trukket frem noen prioriterte politiske saker i en ppt. presentasjon som du kan laste ned. LO har laget brosjyren «Et viktig veivalg.

Publisert: 23.08.2019, sist endret 23.08.2019


Les også forbundsleder Kjersti Barsok om kommunevalget:

Noen valg er viktigere!

I høst er det kommune- og fylkestingsvalg og jeg håper dere bruker stemmeretten. Hvem som styrer i kommunen og fylket der du bor er viktig for din hverdag og for velferdstilbudet lokalt.

Vi vil ha modige lokalpolitikere som sier «nei takk» til å bruke den økte adgangen til midlertidige tilsettinger som det borgerlige flertallet vedtok i 2015. Vi vil ha enda flere kommuner som driver barnehagene, omsorgstjenester og renovasjon i egen regi. Fordi fellesskapets penger skal gå til felles velferd og ikke gi profitt til private. Og vi vil ha kommuner som tar grep for bedre miljø og klima.

På samme måte som våre medlemmer kan få nye arbeidsgivere gjennom stortingsvalg, kan kommuneansatte få nye arbeidsgivere i høst. Derfor er det viktig at lokalpolitikerne både bryr seg om lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte i kommunene og samtidig skjerper innsatsen for et seriøst arbeidsliv. Det har flere kommuner med rødgrønt styre gjort, og Skien- og Oslomodellene er mest kjent.

De viktigste kravene som stilles i Oslo er at de som jobber på prosjekter for kommunen skal være fast ansatte i minst 80% stilling. Innleid personell skal ha lønn mellom oppdrag, og det skal være reelle og effektive kontrollmekanismer. I tillegg krever kommunen at 50% skal være fagarbeidere, og det skal være ti prosent lærlinger. Det er forbud mot kontant betaling og det stilles krav til lønns- og arbeidsvilkår og åpenhet rundt firmaopplysninger. Evaluering av modellen viser at det ikke har blitt dyrere prosjekter, men bedre kvalitet. Kommunene har mye innkjøpsmakt og vi trenger bevisste politikere som kan bruke denne makten slik at vi får et mer seriøst arbeidsliv og får bukt med arbeidslivskriminalitet.

Hvis du er opptatt av trygge og gode arbeidsplasser lokalt bør du finne ut hva partiene mener om viktige arbeidslivsspørsmål. LO har laget brosjyren «Et viktig veivalg» som er vedlagt i dette magasinet, der du finner svar på noen spørsmål.

Vi i NTL er ei partipolitisk uavhengig fagforening, men vi er ikke politisk nøytrale. Hvis vi skal lykkes i vår kamp for et godt arbeidsliv, styrket velferd og bedre klima, trenger vi politikere som kjemper for det samme som oss – både i kommunene, i fylkene og på statlig nivå.

Husk at din stemme kan avgjøre, bruk stemmeretten!

Dette mener partiene om LOs viktigste saker og "Et viktig veivalg"-brosjyren.

Finn ditt valglokale på valg.no

Vår ppt.-presentasjon om valget ligger nedenfor: