paperwork

- Lovbruddene i Riksrevisjonen en del av et større problem

En tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet viser omfattende bruk av overtid i Riksrevisjonen ut over det arbeidsmiljøloven tillater. - Dette er meget alvorlige funn som vi tar som en selvfølge at ledelsen i Riksrevisjonen følger opp umiddelbart. Det viser også behovet for å løfte fram vernehensynene i arbeidstidsbestemmelsene også i statsforvaltningen. Det snakkes om faren ved trøtte sjåfører, men for lite om konsekvensen av slitne byråkrater på jobb, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

Publisert: 19.09.2019, sist endret 19.09.2019


Rapporten peker blant annet på manglende søndagsarbeid og hele 86 brudd på loven om sammenhengende arbeidsfri, og konkluderer blant annet med at "bruddene er av et slikt omfang at Arbeidstilsynet finner det nødvendig å varsle pålegg til virksomheten". Barsok mener saken fra Riksrevisjonen må ses som en del av en større utvikling i måten statsforvaltningen drives på:

- Vi står i en situasjon hvor statlige virksomheter får stadig mindre ressurser samtidig som politikerne har stadig større forventninger til hvilke oppgaver som skal løses. Folk i Norge har stor tillit til forvaltningen og vi vet at de ansatte er pliktoppfyllende og vil gjøre jobben sin på en god måte. Det sier seg sjøl at dette legger press både på balansen mellom jobb og fritid og også på muligheten til å få nok hvile. Folk skal ikke bare orke å fullføre denne arbeidsoppgaven i dag, de skal stå i jobb et langt arbeidsliv. Jeg er redd dette er et mye større problem enn bare hos Riksrevisjonen, men disse funnene i seg sjøl er ille nok.

- Dette handler blant annet om å finne en god balanse mellom ambisjoner og ressurser, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en kommentar til Dagens Næringsliv, og legger til at han har tillit til at revisjonsråden som er Riksrevisjonens administrative leder setter i verk de nødvendige tiltak.

Vi står i en situasjon hvor statlige virksomheter får stadig mindre ressurser samtidig som politikerne har stadig større forventninger til hvilke oppgaver som skal løses. Folk i Norge har stor tillit til forvaltningen og vi vet at de ansatte er pliktoppfyllende og vil gjøre jobben sin på en god måte. Det sier seg sjøl at dette legger press både på balansen mellom jobb og fritid og også på muligheten til å få nok hvile. Folk skal ikke bare orke å fullføre denne arbeidsoppgaven i dag, de skal stå i jobb et langt arbeidsliv. Jeg er redd dette er et mye større problem enn bare hos Riksrevisjonen, men disse funnene i seg sjøl er ille nok.