Carl-Marius-Michelsen

Ny kampanjeperiode for #vilduvitehvorfor

Nå setter vi i gang en ny kampanjeperiode med #vilduvitehvorfor, sier NTLs hovedkasserer Carl Marius Michelsen. Dette er en kampanje for å gjøre flere kjent med vår tariffpolitikk for ansatte i staten. Det er to tariffavtaler i staten. Hvilken fagforening du er medlem av avgjør hvilken avtale som gjelder for deg. Det er klare forskjeller på avtalene. Vi i NTL mener vår er best, og vi ønsker å fortelle ansatte i staten hvorfor, sier Michelsen. Kampanjen vil vare fram til nyttår.

Publisert: 04.10.2019, sist endret 04.10.2019


Bakgrunn:
I 2016 ble Akademikerne og Staten, som motpart, enige om en egen tariffavtale for Akademikerne. Det er derfor nå to tariffavtaler i staten. NTLs medlemmer følger tariffavtalen mellom Staten og LO Stat, Unio og YS Stat.

Les mer på kampanjenettsiden www.vilduvitehvorfor.no

Kampanjemateriell kan bestilles på vår materiellbestillingsside