Kjersti Barsok. Foto: Eivind Volder Rutle

Statsbudsjettet: - Et velferdskutt

– Dette er i realiteten velferdskutt som vil ha store konsekvenser for innbyggernes rettssikkerhet, velferd og trygghet. Nå har denne regjeringen snart kuttet 12 mrd i staten. Det er klart at dette betyr at de statlige virksomhetene blir kraftig svekket, sier NTL-leder Kjersti Barsok i en pressemelding om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

Publisert: 11.10.2019, sist endret 11.10.2019


NTL mener regjeringens politikk fører til store forskjeller i tjenestetilbudet og i tilgjengelighet til offentlige tjenester i landet.

– Det påvirker både oss som innbyggere i dette landet og næringslivet. Det er åpenbart at regjeringen ikke vil at folk skal kunne bo, arbeide, ta utdanning, få et godt helsetilbud og få bistand fra ulike offentlige etater uansett hvor i landet de bor, sier Barsok.

Les mer på NTL-magasinet sine nettsider.