særaldersgrenser2.png

Startet forhandlinger om særaldersgrenser

I dag startet LO forhandlingene med staten om pensjonsregler for arbeidstakere med særaldersgrenser i offentlig sektor. -Forhandlingene er viktig for alle våre medlemmer i staten som jobber i stilling med særaldersgrense, og vi følger forhandlingene sammen med LO Stat, sier NTL-leder Kjersti Barsok. 

Publisert: 17.10.2019, sist endret 17.10.2019


Tusenvis av arbeidstakere i offentlig sektor med fysisk eller psykisk belastende stillinger eller av sikkerhetsmessige hensyn har såkalte særaldersgrenser, som gjør at de kan gå av med pensjon tidligere.  

For LO-forbundene gjelder det blant annet renholdere, fengselsbetjenter, helsefagarbeidere, brannkonstabler, ambulansearbeidere, sykepleiere og militært personell. 

Da LO og de andre arbeidstakerorganisasjonene inngikk avtalen om ny pensjonsordning i offentlig sektor 3. mars 2018, var det enighet om at forhandlinger om særaldergrenser skulle gjøres på et senere tidspunkt.  

- De som må forlate arbeidslivet tidlig på grunn av særaldersgrenser skal ikke komme urimelig ut sammenlignet med andre grupper. Nå har vi startet forhandlingene med staten, med mål om å komme i havn innen utgangen av måneden, sier LOs 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik. 

- I første omgang skal vi bli enige om hvordan en ny ordning skal se ut, deretter må vi diskutere hvem som skal omfattes av disse ordningene. Det vil komme i neste fase, sier LO-nestlederen videre. 

Det vil også i framtiden være behov for at enkelte stillinger i offentlig sektor skal ha særaldersgrenser. Samfunnsmessige hensyn knyttet til sikkerhet og belastning tilsier dette. Nivået kan være ulikt for ulike grupper. 

- Det er viktig at de som har plikt til å fratre før ordinære aldersgrense skal være sikret pensjonsnivået sammenlignet med dagens regler. Det må både være en anstendig livsvarig pensjon og samtidig ha en trygg tidligpensjon, sier Hessen Følsvik.