politi under arbeid.jpeg

Politisk markering 16. desember

Bli med på politisk markering for Politihøgskolen i Oslo utenfor Stortinget mandag 16. desember 2019, kl. 13.30 – 14.30. NTL og NTL Politiet er med Politiets Fellesforbund på denne markeringen. Mot faglige råd og uten forankring har regjeringen besluttet at nedtrekket på 150 studenter ved Politihøgskolen fullt ut skal tas ved PHS i Oslo. Beslutningen baserer seg ikke på faglige råd, og bryter også med høyskoleloven som slår fast at styret ved høyskolene skal være selvstendige og uavhengige.

Publisert: 12.12.2019, sist endret 12.12.2019


Dette vil få store konsekvenser for både den politifaglige kompetansen og utdanningen ved skolen, og vi er bekymret for den videre politiutdannelsen, samt at de sterke og robuste fagmiljøene ved PHS vil forvitre. I verste fall vil fag- og forskermiljøet på PHS Oslo bli så svekket at akkrediteringen som høyskole står i fare, vi er i så fall tilbake til den gamle etatsskolen.  Norge har en av verdens beste politiutdanninger i dag, og denne må vi bevare!

Regjeringen utfordrer med dette høyskolelovens bestemmelser om at styret ved studiesteder skal være selvstendige og uavhengige, dette bør derfor engasjere langt utenfor politiets rekker.

Vi oppfordrer alle som kan til å bli med på mandag 16. desember! 

Program, Eidsvolls plass

1330 -  Oppmøte

1335 -  Kunstnerisk innslag

1340 -  Sigve Bolstad, forbundsleder Politiets Fellesforbund

1350 -  Ragnhild Lied, leder UNIO

1400 -  Kunstnerisk innslag

1415 -  Kjersti Barsok, leder NTL

1415 -  Lene Vågslid, AP og leder justiskomiteen  

1430 -  Avslutning 

--

NTL Politiet: Jeg kan ikke skjønne at de kan overstyre høgskolestyret og de faglige rådene.