Kjersti Barsok

Internrevisjon bekrefter ressursmangel i NAV.

Rapporten som Internrevisjonen i NAV har lagt fram peker på manglende ressurser hos ytelsesavdelingen i NAV, og store mangler knyttet til å avklare faglige problemstillinger. - Vi har lenge advart mot regjeringens ABE-kutt, sier NTL-leder Barsok.

Publisert: 17.12.2019, sist endret 17.12.2019


-NTL har i flere år vært kritiske til ressurssituasjonen i NAV. Etaten har vært under konstant omstilling siden sammenslåingen av Aetat og Trygdeetaten i 2006. Regjeringens budsjettkutt siden 2015 tilsvarer 500 færre årsverk, uten at arbeidsmengden er tilsvarende redusert. Slik vi leser rapporten kan både den interne budsjettprioriteringen, og kuttene over flere statsbudsjett, ha bidratt til å svekke etatens evne til å følge opp det trygdefaglige området, sier NTL leder Kjersti Barsok.

- Rapporten bekrefter at vi har et betydelig behov for å styrke den faglige samhandlingen mellom direktoratet og resten av etaten. Vi vil advare mot at nye omstillinger er svaret på problemene i NAV. Det vi nå trenger er tilstrekkelige ressurser og ro for å kunne ha fokus på å gjenopprette tilliten til NAV, og sikre innbyggernes rettsikkerhet, sier leder i NTL NAV, Elisabeth Steen.