paperwork

Svart økonomikonferansen 2020 - Forbrytelse uten straff?

På årets Svart økonomi-konferanse setter vi fokus på straffeforfølgelse av skatteunndragelser i Norge og ved transaksjoner over landegrensene. Kripos og Økokrim anslår at svart økonomi og skatteunndragelser utgjør fem prosent av Norges bruttonasjonalprodukt – hele 136 milliarder kroner netto. Til konferansen kommer blant andre statsminister Erna Solberg og AP-leder Jonas Gahr Støre for å diskutere hvordan vi kan vinne kampen mot arbeidslivskriminaliteten.

Publisert: 18.12.2019, sist endret 18.12.2019


Last ned: Program Svart økonomi-konferansen 2020

Arbeidslivskriminalitet og svart økonomi skaper enorme utfordringer for Norge som samfunn og for innbyggerne. Kripos og Økokrim anslår at svart økonomi og skatteunndragelser utgjør fem prosent av Norges bruttonasjonalprodukt – hele 136 milliarder kroner netto. I tillegg viser tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt en rapportering av 50-65 arbeidsskadedødsfall og rundt 100 000 arbeidsskader i Norge i året, i tillegg kommer mørketall som ikke fanges opp av statistikken.

LO-leder Hans Christian Gabrielsen åpner 2020-konferansen. Fra USA og Storbritannia kommer forskere for å fortelle om lønnstyveri og storsamfunnets evne til å straffeforfølge forbryterne. Gravejournalist i Dagbladet Gunnar Thorenfeldt vil presentere hvordan det mørke arbeidslivet ser ut fra innsiden mens daglig leder i Tax Justice Network Norway spør seg hva vi skal gjøre med et internasjonalt skattesystem som legger til rette for unndragelse og aggressiv skatteplanlegging.

Etter lunsj avholdes to parallellsesjoner: i Sal A diskuteres det hvordan vi sikrer skatterettferd etter Panama Papers, og i Sal B stiller vi spørsmålet om hvordan det offentlige forfølger arbeidslivskriminalitet. Her møter du blant andre skattedirektør Hans Christian Holthe, direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim, professor ved Handelshøgskolen Anette Alstad og forskningsleder ved OsloMet Christin Thea Wathne.

Dagen avsluttes med innlegg av og paneldebatt mellom statsminister Erna Solberg og leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre. Lederne av Norges to største partier skal diskutere om og hvordan vi faktisk vinner kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Konferansen gir rett tid til tjenestefri etter Hovedavtalen i staten etter § 39-2 for tillitsvalgte og § 40 for medlemmer.

Påmelding

Medlemmer av Norsk Tjenestemannslag melder seg på via NTLs kurssystem. Påmelding NTL 

Fagforbundet og øvrige deltakere benytter Fagforbundets påmelding: Påmelding Fagforbundet og øvrige