Høring om NAV-skandalen

Trygdeskandalen i kontroll- og konstitusjonskomiteen: fra fagdirektorat til styringsdirektorat

- Vi ser frem til en grundig gjennomgang av saken, sier NTL-leder Kjersti Barsok i forbindelse med redegjørelsen i Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Først og fremst er det er statsrådens redegjørelse som er til behandling og vi andre er invitert for å belyse denne. NTL representerer 5600 NAV-ansatte og deltok på høringen om trygdeskandalen på Stortinget.

Publisert: 09.01.2020, sist endret 09.01.2020


Bilde: Høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite 9. januar 2020. Fra venstre: Forbundssekretær Sven Ivar Skodjevåg, leder i NTL NAV Elisabeth Steen, leder i NTL Kjersti Barsok. Foto: Torstein Brechan.

Leder i NTL NAV, Elisabeth Steen stilte i høringen spørsmål ved om NAV hadde vært rigget godt nok til å avklare faglige problemstillinger.

- NTL har i flere år varslet om den kritiske ressurssituasjonen i NAV. Regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform har fra 2015 til 2020 gitt NAV budsjettkutt som tilsvarer over 500 årsverk. Manglende kapasitet i ytelsesavdelingen er en av årsakene til at interne prosesser i direktoratet mellom 2017 og 2019 tok lang tid. Både den interne budsjettprioriteringen, og kuttene over flere statsbudsjett, ha bidratt til å svekke etatens evne til å følge opp det trygdefaglige området.

- Vi mener dette har bidratt til at direktoratet har endret seg fra å være fagdirektorat til styringsdirektorat. Blant annet er oppgaven med å utforme rundskriv flyttet ut av direktoratet. Rapporten fra internrevisjonen bekrefter at vi har et betydelig behov for å styrke den faglige samhandlingen mellom direktoratet og resten av etaten, utdypet Steen.

- Vi vil advare mot at forhastede omstillinger er svaret på problemene i NAV. Det vi trenger er tilstrekkelige ressurser og ro for å kunne gjenopprette tilliten til NAV, og sikre innbyggerne sin rettsikkerhet, sier Steen.