digitalisering_overvåking

Se opptak fra eForvaltningskonferansen 2020

Tirsdag 11. februar fra kl 09.00: Følg dag 2 av eForvaltningskonferansen 2020 med presentasjoner om digital suverenitet og de alternativene som foreligger for lagring av framtidens offentlige datagrunnlag. Hør Dr. Heike Stach om Tysklands føderale skyløsning, Dr. Christina Colclough om fagforeningsstrategier i en digital tidsalder, Robert Steen om verdien av offentlige data og Dr. Åsmund Arup Seip om IT-sourcingstrategier i offentige virksomheter. 

Publisert: 10.02.2020, sist endret 06.03.2020


 
Stream tirsdag 11. februar etter lunch:Stream tirsdag 11. februar før lunch:

Stream fra mandag 10. februar: